Piątek, 05 Czerwiec 2020

Dzień Pracownika Socjalnego w Rumi


21.11.2019 r.


Przedstawiciele władz Rumi odwiedzili Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej, by podziękować pracownikom za ich trud i zaangażowanie. Okazją do wizyty były ogólnopolskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego, które przypadają 21 listopada.

Centrum Integracji Społecznej wizytowali wiceburmistrz Marcin Kurkowski, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Michał Kryża, a także naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Wiesława Pacholczyk. Przedstawiciele władz miasta złożyli kierownictwu i pracownikom życzenia, a także wręczyli wszystkim kwiaty.

Z kolei wiceburmistrz Piotr Wittbrodt, wspólnie z naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych, zawitali w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie na ręce dyrektor Gabrieli Konarzewskiej złożyli kwiaty oraz okolicznościowy tort.

Podziękowania i wyrazy uznania za trudną i odpowiedzialną pracę, a także gotowość do nieustannego wsparcia najbardziej potrzebujących. Państwa praca i zaangażowanie mają realne przełożenie na życie naszych mieszkańców. Życzymy, aby każdy dzień przynosił państwu satysfakcję i motywację do dalszych działań, także w życiu prywatnym. Niech największym podziękowaniem za wasz wysiłek będzie społeczny szacunek – życzył Piotr Wittbrodt.

Kalendarz wydarzeń