Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Erasmus+ w Hipolicie szansą na rozwój zawodowy uczniów


Erasmus+ w Hipolicie szansą na rozwój zawodowy uczniów25.11.2022 r.

Uczestnicy programu Erasmus+

Pod koniec września 2022 roku w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi dyrektor Halina Filińska podpisała umowę z Narodową Agencją Erasmus+ dotyczącą praktyk zawodowych, w ramach której uczniowie Hipolita mogą uczestniczyć w programie Erasmus+. Szkoła przystąpiła do nowego projektu, który będzie realizowany w Szwecji.

Program Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia programów realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Celem projektu, w którym bierze udział Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi, jest zdobycie przez uczniów umiejętności ułatwiających znalezienie wymarzonej pracy, między innymi: doświadczenia zawodowego, znajomości języka, a także poszerzanie wiedzy praktycznej i teoretycznej. Świadectwem z realizacji zagranicznych praktyk zawodowych jest Certyfikat Europass Mobility, który jest ważnym dokumentem na europejskim rynku pracy. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas trzecich kształcących się w zawodach: technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik logistyk oraz technik usług gastronomicznych. Obecny projekt jest już siódmym od roku 2015, który wchodzi w życie w ramach kształcenia zawodowego w Hipolicie.

Tekst oraz zdjęcie nadesłała Roksana Kosińska, specjalista ds. sekretariatu i promocji szkoły.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń