Piątek, 01 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Fundamenty przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia


Informacje o projekcie: „Fundamenty przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia”.

 

Tytuł projektu

Fundamenty przyszłości wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia”

Cel projektu

Projekt miał na celu przede wszystkim wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III poprzez dostosowanie wsparcia do ich indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych w okresie realizacji projektu 2011-2013.

Przedmiotem projektu była organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych czterech szkołach podstawowych w Rumi.

Całkowita wartość projektu

558 770,82 zł

Dofinansowanie

474 955,20 zł

Wkład własny

83 815,62 zł   

Źródło dofinansowania/ Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Europejski Fundusz Społeczny                              Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Status

Zakończony

Okres realizacji

01.08.2011-31.08.2012

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń