Środa, 21 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

I edycja programu „Umiem Pływać”


I edycja programu „Umiem Pływać”17.05.2016 r.

Gmina Miejska Rumia, wystąpiła z wnioskiem do  Ministerstwo Sportu i Turystyki o współfinansowanie zajęć nauki pływania dla dzieci w szkołach podstawowych w klasach I – III. Zadanie  publiczne z zakresu „Sportu dla wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży – Program powszechnej nauki pływania”, współfinansowane  jest na poziomie ok. 50% (40 800) przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminą Miejską Rumia.

Wsparciem, w ramach projekt powszechnej nauki pływania, objętych zostanie 240 uczniów klas I-III szkół podstawowych w Rumi (SP Nr 1, SP 6, SP 10, SP 9). Około 75% dzieci, które będą się uczyć się pływać to uczniowie korzystające ze świetlic szkolnych. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Nauka pływania prowadzona jest przez profesjonalną szkółkę pływacką zatrudniającą wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorsko-trenerską. Zajęcia odbywają się w okresie kwietnia do czerwca 2016 r. na basenie w Kosakowie. Cykl szkolenia obejmuje 20 godzin nauki pływania, 1x w tygodniu po 90 minut.

Udział dzieci w programie jest bezpłatny.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń