Piątek, 01 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacja o projekcie: „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”


Informacja o projekcie: „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”.

Tytuł projektu

„Budowa węzłów integracyjnych          w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest budowa 2 węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi.

Całkowita wartość projektu

70 208 168,22 zł

Dofinansowanie

   18 322 573,31 zł

Wkład własny

    51 885 594,91 zł

Źródło dofinansowania/ Program

Oś priorytetowa 9: TRANSPORT MIEJSKI     
Działanie 9.1. Transport miejski PODDZIAŁANIE 9.1.1. Transport miejski – Mechanizm ZIT
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Status

W trakcie realizacji

Okres realizacji

Umowa z dn. 29.05.2017 r. (realizacja do 30.09.2023 r.)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń