Czwartek, 08 grudnia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacja o projekcie: „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”


Informacja o projekcie: „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”.

Tytuł projektu

„Budowa węzłów integracyjnych          w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest budowa 2 węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi.

Całkowita wartość projektu

    72 723 475,00 zł

Dofinansowanie

   18 078 962,27 zł

Wkład własny

    54 644 512,73 zł

Źródło dofinansowania/ Program

Oś priorytetowa 9: TRANSPORT MIEJSKI     Działanie 9.1. Transport miejski    PODDZIAŁANIE 9.1.1. Transport miejski- Mechanizm ZIT                                                            Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Status

W trakcie realizacji

Okres realizacji

Umowa z dn. 29.05.2017 r. (realizacja do 31.03.2022 r.)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń