Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacja o projekcie: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie miasta Rumi”


Informacja o projekcie: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie miasta Rumi”.

Tytuł projektu

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne
w ciągach komunikacyjnych
i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie miasta Rumi”

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych
 i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Rumia. Efektem realizacji projektu jest  zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i redukcja emisji CO2,
a poprzez to ograniczenie kosztów utrzymania infrastruktury oświetleniowej.

 

Całkowita wartość projektu

                    

3 121 194,77 zł

 

Dofinansowanie

                            

2 653 015,55 zł

 

Wkład własny

                               

468 179,22 zł  

 

Źródło dofinansowania/ Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020) Działanie 10.4. Redukcja emisji  

Status

Zakończony

Okres realizacji

05.05.2017-31.12.2017 r.( Umowa z dn. 01.03.2017 r. )

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń