Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacja o punktach odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdujących się na terenie Rumi


Informacja o punktach odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdujących się na terenie Rumi23.11.2016 r.

Informacja o punktach odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdujących się na terenie Rumi

Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zmianami) obliguje użytkownika sprzętu elektrycznego bądź elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w licznie nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju. Zepsuty sprzęt można nieodpłatnie zostawić również w punkcie serwisowym – w przypadku, gdy obsługa punktu stwierdzi, że naprawa sprzętu jest niemożliwa lub jest nieopłacalna.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) podajemy informację dotyczącą firm przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zmianami):

1. WINDOWS 2000
E. Domaszk, E. Główczewski Sp.j.
ul. Sobieskiego 23
84-230 Rumia

2. HOLMED Spółka z o.o.
ul. Pomorska 11
84-230 Rumia

3. Biuro Usług Komputerowych „COMPROM”
Roman Ruszkowski
ul. Kwiatowa 18
84-230 Rumia

4. „MORAX”
Wielobranżowy Handel Hurtowo-Detaliczny
Zbigniew Szczerkowski
ul. Włókiennicza 46
84-230 Rumia

5. POLBITA Sp. z o.o.
Drogeria „ NATURA ”
ul. Dąbrowskiego 20
84-230 Rumia

6. MARKET CASTORAMA Polska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5
84-230 Rumia

7. NARZĘDZIA Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 99
84-230 Rumia

8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dębogórska 148
84-230 Rumia

9. Sklep spożywczy LIDL
ul. Grunwaldzka 8
84-230 Rumia

10. EKO DOLINA Sp. z o.o.
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

11. Sklep RTV EURO AGD
ul. Grunwaldzka 108
84-230 Rumia

12. „SMYK” sp. z o.o.
Sklep w Centrum Handlowym Auchan Rumia
ul. Grunwaldzka 108
84-230 Rumia

Ponadto, każdy mieszkaniec z terenu miasta ma możliwość nieodpłatnego przekazania drobnego sprzęt AGD i RTV do stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (tzw. PZON) znajdującego się przy ul. Dębogórskiej 148 w Rumi, jak również oddać w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, dwa razy w roku, w wyznaczonych miejscach (informacja na stronie internetowej: www.kzg.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta Rumi „Rumskie Nowiny” przed planowanym terminem zbiórki). Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domów jest jedną z usług świadczonych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod numerem telefonu: 58 624 66 11. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.kzg.pl.

Każdy mieszkaniec, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nieprzeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń