Czwartek, 08 grudnia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Centrum Usług Społecznych Zagórze”


Informacje o projekcie: „Centrum Usług Społecznych Zagórze”.

Tytuł projektu

„Centrum Usług Społecznych ZAGÓRZE”

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

Całkowita wartość projektu

                    

844 835,29 zł

Dofinansowanie

                            

718 110,00 zł

Wkład własny

                               

126 725,29 zł

Źródło dofinansowania/ Program

Oś priorytetowa: 6 Integracja                                                                                                                                 Działanie 6.2. Usługi społeczne                                                                                                                 Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Status

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2018-31.10.2022 (Umowa z dn. 23.06.2017 r.)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń