Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie „Cyfrowa Gmina”


Informacje o projekcie „Cyfrowa Gmina”.

Tytuł projektu

„Cyfrowa Gmina”

Cel projektu

Głównym celem działań jest otwarcie urzędu na cyfrowe potrzeby Interesariuszy tj. mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów. Koncepcja zakłada osiągnięcie tego celu poprzez udostępnienie Interesariuszom Portalu komunikacyjnego, zawierającego szereg usług elektronicznych, wniosków, deklaracji.

Całkowita wartość projektu

1 239 977,00 zł  

Dofinansowanie

1 239 977,00 zł

Wkład własny

0,00 zł  

Źródło dofinansowania/ Program

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia/Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020.

Umowa

4218/2/2022

Okres realizacji

Zakończony – 30.09.2023 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń