Piątek, 01 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Ja w Internecie”


Informacje o projekcie: „Ja w Internecie”

Tytuł projektu

„Ja w Internecie”

 

Cel projektu

Głównym celem Projektu było stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. Program wyposażył Uczestników w wiedzę
 i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędna do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym w kategoriach: umiejętności pozyskiwania informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych, wiedzy w obszarach tematycznych: Rodzic w nternecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje

w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog).

Całkowita wartość projektu

150 000,00 zł  

Dofinansowanie

150 000,00 zł  

Wkład własny

0,00 zł

Żródło dofinansowania/ Program

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                                  Oś priorytetowa 3: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa                                                           Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Status

Zakończony

Okres realizacji

Grudzień 2018- Czerwiec 2019 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń