Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej – w poszukiwaniu pracy”


Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej – w poszukiwaniu pracy”.

Tytuł projektu

Klub Integracji Społecznej –
 w poszukiwaniu pracy”

Cel projektu

Zwiększenie szans podjęcia zatrudnienia przez co najmniej 80 osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z niepełno sprawnościami oraz podniesienie kompetencji społecznych tych osób.

Całkowita wartość projektu

       1 189 394,63 zł

Dofinansowanie

       1 010 985,44 zł

Wkład własny

        178 409,19 zł

Żródło dofinansowania/ Program

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020) Europejski Fundusz Społeczny                  Działanie 6.1. Aktywna integracja    

Status

Zakończony

Okres realizacji

01.01.2016-31.10.2018

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń