Niedziela, 03 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Rumi”


Informacje o projekcie: „Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Rumi”.

Tytuł projektu

Rumia - Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja- Lokalny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Rumi”

Całkowita wartość projektu

92 455,37 zł

Dofinansowanie

                                 83 209,82 zł

Wkład własny

9 245,55 zł

Źródło dofinansowania/ Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020) - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2030                                                                          

Status

Zakończony

Okres realizacji wg umowy

02.01.2017-30.12.2022

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń