Niedziela, 03 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Rumska spinka”


Informacje o projekcie: „Rumska spinka”.

           

Tytuł projektu

Rumska spinka”

Cel projektu

Przeszkolenie młodych ludzi i pomoc w znalezieniu im pracy

Całkowita wartość projektu

859 873,20 zł

Dofinansowanie

                                 730 892,22 zł

Wkład własny

128 980,98 zł   

Źródło dofinansowania/ Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Europejski Fundusz Społeczny                              Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu          i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Status

Zakończony

Okres realizacji

2015-2016

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń