Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”


Informacje o projekcie: „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”.

Tytuł projektu

„Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”

 

Cel projektu

Utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego.

Całkowita wartość projektu

       2 724 271,80 zł

Dofinansowanie

       2 315 631,03 zł

Wkład własny

        408 640,77 zł

Żródło dofinansowania/ Program

Działanie: 3.1. Edukacja przedszkolna               Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Status

Zakończony

Okres realizacji

01.09.2016- 31.12.2021 r. (Umowa z dn. 17.01.2017 r.)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń