Piątek, 23 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Zielona wyspa – rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego”


Informacje o projekcie: „Zielona wyspa – rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego”.

Tytuł projektu

"Zielona wyspa – rozwój terenów zielonych
na terenie Gminy Miejskiej Rumia
w celu poprawy jakości środowiska miejskiego”

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie zielonego i nowoczesnego kompleksu rekreacyjnego. Prace obejmowały m.in. nasadzenie roślinności, a także budowę siłowni na świeżym powietrzu oraz strefy wypoczynkowo-parkowej z układem ścieżek pieszych i elementami małej architektury. W ramach inwestycji powstały również karmniki, budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów. Ponadto teren został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu

1 470 417,53 zł

Dofinansowanie

                               1 249 750,37 zł

Wkład własny

220 667,16 zł

Żródło dofinansowania/program

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) Priorytet II I Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Status

Zakończony

Okres realizacji

22.12.2016 – 30.09.2019 r. (Umowa z dn. 22.12.2016 r.)

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń