Czwartek, 08 grudnia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”


Informacje o projekcie: „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”.

Tytuł projektu

Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią oraz w nielicznych przypadkach akumulatory do kumulacji energii (rozwiązania innowacyjne) w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Rumia i Gminy Szemud.

Całkowita wartość projektu

       1 182 765,13 zł

Dofinansowanie

           817 716,53 zł

Wkład własny

          365 048,60 zł

 

Żródło dofinansowania/ Program

Projekt partnerski, Gmina Miejska Rumia- lider.

Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii                                                             Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Status

W realizacji  (do 31.03.2022)- umowa z dn. 04.10.2018 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń