Niedziela, 03 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”


Informacje o projekcie: „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”.

Tytuł projektu

Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią oraz w nielicznych przypadkach akumulatory do kumulacji energii (rozwiązania innowacyjne) w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Rumia i Gminy Szemud.

Całkowita wartość projektu

4 964 897,94 zł

Dofinansowanie

 3 363 686,30 zł, z czego:

 1 709 206,21 zł (Gmina Miejska Rumia)

 1 654 480,09 zł (Gmina Szemud)

Wkład własny

1 601 211,64 zł, z czego:

805 205,08 zł (wkład Gminy Miejskiej Rumia)

796 006,56 zł (wkład Gminy Szemud)

Żródło dofinansowania/ Program

Projekt partnerski, Gmina Miejska Rumia-lider. Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii    Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Status

W realizacji  (na podstawie aneksu do umowy- do 30.09.2023)- umowa z dn. 04.10.2018 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń