Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”


Informacje o projekcie: „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”

Tytuł projektu

„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia
i Gminie Szemud”

Nr umowy o dofinansowanie

RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 ze zm.

Cel projektu

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w

budynkach użyteczności publicznej w gminach: Rumia i Szemud.

 

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji OZE wraz z systemem zarządzania energią oraz w nielicznych przypadkach akumulatory do kumulacji energii (rozwiązania innowacyjne) - w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Rumia i Gminy Szemud. Zamontowanych zostało 34 szt. instalacji (15 szt. w Rumi - w tym: 3 pompy ciepła, 10 instalacji PV, 2 magazyny energii i 19 szt. instalacji PV w Gminie Szemud) o łącznej mocy 1,07 MW.

Efekt

Efektem realizacji projektu będzie kompleksowe wyposażenie Gmin w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminach, poprawa stanu środowiska a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia lokalnej społeczności.

Wskaźniki

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej: 1,07 MW

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 747,03 ton równoważnika CO2

Całkowita wartość projektu

7 806 975,22 zł  (ogółem) / 5 356 488,57 zł (Gmina Miejska Rumia)

Koszty kwalifikowane

6 197 559,18 zł  (ogółem) / 4 251 112,01 zł (Gmina Miejska Rumia)

Dofinansowanie

5 267 925,30 zł (ogółem) / 3 613 445,21 zł (Gmina Miejska Rumia)

Wkład własny

929 633,88 zł (ogółem) / 637 666,80 zł (Gmina Miejska Rumia)

Źródło dofinansowania / program

Projekt partnerski, Gmina Miejska Rumia - lider.

Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Status

Zakończony 31.12.2023 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń