Piątek, 23 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

„Ja w internecie” – 150 tys. zł na realizację programu


„Ja w internecie” – 150 tys. zł na realizację programu18.10.2018 r.


Rumia zdobyła 150 tysięcy złotych na realizację programu „Ja w internecie”. Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu cyklu bezpłatnych szkoleń, dzięki którym mieszkańcy dowiedzą się, jak sprawnie i bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym świecie.

„Ja w internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń, mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu oraz odbiorców elektronicznych usług publicznych, zdolnych realizować wszelkie potrzeby w bezpieczny i legalny sposób.

Dzięki programowi uczestnicy zdobędą wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym. Są to m.in. umiejętności pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych, a także wiedzy w obszarach tematycznych, takich jak: rodzic w internecie; mój biznes w sieci; moje finanse i transakcje w sieci; działanie w sieciach społecznościowych; tworzenie własnej strony internetowej; rolnik w sieci; kultura w sieci.

Szkolenia są więc adresowane do rodziców i opiekunów, potencjalnych przedsiębiorców, osób zainteresowanych załatwianiem prywatnych spraw finansowych lub urzędowych za pośrednictwem internetu, mieszkańców chcących poznać mechanizmy działania mediów społecznościowych, autorów blogów i stron internetowych, rolników oraz osób szukających szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł.

W szkoleniach  mogą uczestniczyć osoby powyżej 25. roku życia, mieszkający na terenie województwa pomorskiego. Przeszkolonych zostanie łącznie 268 osób. Warsztaty odbędą się w Szkole Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły przy ul. Stefana Batorego 29 w Rumi. Szkoła jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkolenia mają rozpocząć się w grudniu i będą realizowane do czerwca 2019 roku. Wkrótce mają ruszyć zapisy.

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem programu jest Fundacja Legalna Kultura.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń