Niedziela, 26 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy


Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracyf16.01.2017 r.

Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza otwarty nabór uczestników do projektuKlub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”  

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiegona lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.1 Aktywna Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uczestnikami Projektu mogą być: Mieszkańcy Rumi w wieku aktywności zawodowej, - bezrobotni zaliczeni do III profilu pomocy zgodnie z  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - lub nieaktywni zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.   Dla uczestników Projektu oferujemy bezpłatne wsparcie, m.in.:

  • Doradztwo zawodowe,
  • Warsztaty kompetencji społecznych,
  • Poradnictwo psychologiczne,
  • Szkolenia i treningi motywacyjne,
  • Prace społecznie – użyteczne,
  • Staże,
  • Zasiłki stażowe
  • Wsparcie finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

    Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do siedziby Biura Projektowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi ul. Starowiejska 46 tel./fax. (58) 672-16-61 mail: projekt.efs@mops.rumia.pl

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń