Wtorek, 18 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Kolejna dotacja na węzły integracyjne


Kolejna dotacja na węzły integracyjne12.09.2018 r.


Rumia zdobyła kolejne unijne dofinansowanie na realizację węzłów integracyjnych. Wysokość dotacji to ponad 4 miliony złotych. Aneks do umowy podpisali 13 września, na terenie urzędu miasta, wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski oraz burmistrz Michał Pasieczny.

Nieczęsto się zdarza taka determinacja, jaką pan burmistrz i władze Rumi wykazały, aby mając dofinansowanie na poziomie 36% kosztów całości inwestycji, rozpocząć działania związane z inwestycją. Obecnie, między innymi wskutek zmian kursu oraz oszczędności poprzetargowych, mogliśmy dofinansować tę inwestycję do poziomu 50% – mówi wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski.Oprócz cywilizacyjnych udogodnień, w postaci połączenia dwóch części miasta, będzie to istotne obniżenie emisji dwutlenku węgla. Ponadto, dzięki temu przedsięwzięciu, ponad 8 milionów pasażerów rocznie będzie korzystało z nowoczesnych rozwiązań. Z mojego punktu widzenia jest to znakomita inwestycja, dlatego raz jeszcze gratuluję determinacji – dodaje.

W ramach projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”, który poprzedził remont stacji kolejowej w Janowie, powstać ma między innymi: tunel łączący dwie części miasta, parkingi, ścieżki rowerowe oraz wiaty i zatoki autobusowe. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim usprawnienie ruchu drogowego oraz modernizacja okolicznej infrastruktury.

Dzięki tej inwestycji możliwa będzie również integracja różnych środków transportu. Oznacza to, że powstanie funkcjonalny i spójny system komunikacji drogowej, a co za tym idzie – zwiększy się liczba pasażerów, a zmniejszą się korki i emisja spalin.

Rumia jest podzielona torami kolejowymi, także jest to kluczowa inwestycja dla około 15 tysięcy osób, które korzystając z tunelu nie będą musiały objeżdżać miasta dookoła. Oprócz tego powstanie 250 miejsc parkingowych dla samochodów i parking rowerowy. Mamy nadzieję, że to spowoduje, iż mieszkańcy przesiądą się na kolej miejską – przyznaje burmistrz Michał Pasieczny.

Realizacja inwestycji jest możliwa, dzięki unijnemu dofinansowaniu, które wynosi już ponad 17,2 mln zł. Środki finansowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obecnie do Starostwa Powiatowego w Wejherowie została złożona dokumentacja w celu uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy, która według planów ma się zakończyć jeszcze w 2020 roku.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń