Sobota, 30 Maj 2020

Kolejni partnerzy dołączyli do budowy Drogi Trzech Powiatów


08.06.2017 r.


7 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta Gdyni doszło do podpisania Listu Intencyjnego w sprawie budowy Drogi Trzech Powiatów.

W nawiązaniu do listu intencyjnego zawartego w dniu 3 listopada 2016 roku oraz woli współpracy nowych podmiotów intencją Sygnatariuszy podpisujących List jest wspólna realizacja projektu budowy „Drogi Trzech Powiatów”, biegnącej śladem drogi technicznej elektrociepłowni- tzw. „Popiołówki”, łączącej ulice:

- I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi z rejonem skrzyżowania ulic Rajskiej i Długiej,

- Dębogórską w Gminie Kosakowo z ulicą Pucką  w Gdyni.

Budowa drogi jest niezbędna do skomunikowania terenów inwestycyjnych w obszarze Doliny Logistycznej, stanowiących naturalne zaplecze dla Portu Gdynia.

List Intencyjny dotyczy współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz budowy „Drogi Trzech Powiatów”, łączącej ulicę I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi z rejonem skrzyżowania ulic Rajskiej i Długiej oraz ulicę Dębogórską w Gminie Kosakowo z ulicą Pucką w Gdyni.

Celem Sygnatariuszy niniejszego Listu jest wspólne działanie, zmierzające do wypracowania zasad przejęcia drogi EDF Polska S.A. i jej budowy.

Sygnatariusze Listu wyrażają wolę pokrycia kosztów wykonania dokumentacji technicznej, prowadzenia wspólnych działań na rzecz pozyskania finansowania budowy drogi oraz faktycznej realizacji inwestycji.

Strony zobowiązują się do wspólnych działań na rzecz promocji idei budowy „Drogi Trzech Powiatów”.

Szczegółowe zasady realizacji projektu, finansowania oraz harmonogram działań zostaną określone w Umowie Partnerskiej, która zostanie zawarta pomiędzy Sygnatariuszami niniejszego Listu.

Strony umowy:

  • Powiat Wejherowski, reprezentowany przez Starostę, Gabrielę Lisius
  • Powiat Pucki, reprezentowany przez Starostę, Jarosława Białka
  • Miasto Gdynia, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Gdynia, Wojciecha Szczurka
  • Gmina Kosakowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Kosakowo, Jerzego Włudzika
  • Gmina Miejska Rumia, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Rumi, Michała Pasiecznego

 

Gabriela Lisius, Starosta Powiatu Wejherowskiego: Jest to bardzo duża inwestycja, inwestycja dotycząca trzech powiatów i dwóch gmin. Z pewnością bardzo potrzebna zarówno dla rozwoju gospodarczego tych podmiotów, jak i sprawnej komunikacji mieszkańców w ich obrębie. Jarosław Białk, Starosta Powiatu Puckiego: Subregionalna współpraca ma to do siebie, że tworzy pewien efekt dodany. Powiat pucki jest bardzo zainteresowany tą współpracą z kilku powodów. Po pierwsze jesteśmy powiatem bardzo turystycznym, ale nie możemy tylko w tym obszarze ogniskować swoją działalność. W związku z tym uruchomienie w tym obszarze 530 hektarów terenów przemysłowo-usługowych powoduje, że łapiemy dodatkowy oddech i dajemy dodatkową ofertę. 530 hektarów to teren, który wystarczy na lokację kilkudziesięciu czy nawet kilkuset firm oraz zorganizowanie kilku tysięcy miejsc pracy. Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni: Budowa Drogi Trzech Powiatów jest ważna również z perspektywy gdyńskiego portu. To projektu, który może stworzyć dla gdyńskiego portu szanse rozwoju swojego potencjału. Warunkiem dla tego koniecznym jest oczywiście dobra komunikacja i połączenie portu z Doliną Logistyczną. A do tego Droga Trzech Powiatów jest niezbędna. Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumi Dzisiaj poczyniliśmy kolejny bardzo ważny krok w kierunku realizacji inwestycji ponieważ idea budowy Drogi Trzech Powiatów zyskała kolejnych, bardzo wartościowych partnerów – Starostę Wejherowskiego i Starostę Puckiego. Oczywistym jest, że im więcej podmiotów walczy o dany cel, tym większe są szansę na pozyskanie środków zewnętrznych bez których wybudowanie tej drogi będzie bardzo trudne. Jerzy Włudzik, Wójt Gminy Kosakowo: W tym gronie trafiła się również bardzo prężnie rozwijająca się gmina – Kosakowo. Rozwijająca się nie tylko pod względem gospodarczym, ale i ludnościowym. Sporo mieszkańców z Gdyni czy Rumi przeprowadzają się do nas. Nasza gmina jest dobrym uzupełnieniem tego grona dlatego też cieszę się, że dzisiaj tu jesteśmy.  

 

Kalendarz wydarzeń