Czwartek, 04 Czerwiec 2020

Komunikat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


31.03.2020 r.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi informuje, że dyżury Zespołu Konsultacyjnego odbywające się w I i III piątek miesiąca w budynku Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17 zostają zawieszone do odwołania.

Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholowy, a osoba nadużywająca alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizuje małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny, możesz złożyć wniosek o zobowiązanie do objęcia leczeniem odwykowym (wniosek do pobrania). Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi, ul. Sobieskiego 7 lub wysłać pocztą.

W sprawach dotyczących procedury zobowiązania do objęcia leczeniem odwykowym należy kontaktować się z przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod numerem telefonu: 58 679 65 76.

Osoby szukające informacji dot. problemu z uzależnieniami zachęcamy do kontaktu z:

  • Alkoholowy Telefon Zaufania – tel. 514 534 220
  • Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” – tel. 58 301 00 00

Osoby szukające informacji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zachęcamy do odwiedzenia strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Kalendarz wydarzeń