Czwartek, 17 Październik 2019

Komunikat – odpady komunalne


31.07.2018 r.

Urząd Miasta Rumi przypomina mieszkańcom, iż w przypadku wszelkich zmian dotyczących danych, mających wpływ na wysokość „opłaty śmieciowej” (tj. narodziny dziecka, wprowadzenie się osób, tymczasowe zamieszkanie, wynajem nieruchomości, wyprowadzenie się osób lub zgon) konieczne jest złożenie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dokonanie tej formalności mają Państwo 14 dni od momentu wystąpienia zmiany. Formularz deklaracji dostępny jest w pok. 06 Urzędu Miasta Rumi bądź na stronie internetowej: www.rumia.eu.

Kalendarz wydarzeń