Sobota, 26 Wrzesień 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Komunikat PEWIK Gdynia w sprawie nowych cen i opłat za wodę i ścieki


Komunikat PEWIK Gdynia w sprawie nowych cen i opłat za wodę i ściekif10.09.2020 r.

Komunikat PEWIK Gdynia w sprawie nowych cen i opłat za wodę i ścieki

Komunikat PEWIK Gdynia Sp. z o.o. w sprawie nowych cen i opłat za dostawę wody i odbiór ścieków na obszarze Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki.

PEWIK Gdynia Sp. z o.o. informuje, że z 12 września 2020 roku wchodzą w życie nowe taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki (gminy Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, części gmin wiejskich Kosakowo i Wejherowo). Nowe taryfy będą obowiązywały przez 36 miesięcy tj. do 11 września 2023 roku – ceny dla obszaru KZG w poszczególnych okresach 12-miesięcznych zawarte są w poniższej tabeli:

Zmienione taryfy dostępne są na stronie internetowej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Wzrost cen świadczonych przez PEWIK GDYNIA usług jest skutkiem wzrostu kosztów działalności wynikających przede wszystkim ze wzrostu od 1 stycznia 2020 roku o 50% cen energii elektrycznej, wzrostu odpisu amortyzacyjnego i kosztów eksploatacyjnych związanych z oddawaniem do użytkowania nowej i modernizowanej infrastruktury oraz wzrostu kosztów usług obcych i kosztów osobowych będących skutkiem zmian zachodzących na rynku pracy w latach 2018-2020.

Kalendarz wydarzeń