Sobota, 06 Czerwiec 2020

Konkurs chórów rozstrzygnięty


19.01.2018 r.


18 stycznia 2018 r. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbył się III finał Konkursu Chóralnego Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”. Do finału przystąpiło dziewięć chórów z Redy, Rumi i Wejherowa. Chóry dorosłych reprezentowali: Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” – dyrygent Aleksandra Janus, chór „Consonans” z Redy – dyrygent Ewa Szmidt, Zespół Śpiewaczy Św. Cecylii z Rumi – dyrygent Krzysztof Brzozowski, zespół MUZaika z Rumi- dyrygent Marzena Graczyk.

W kategorii chórów dziecięcych wystąpiły: Chór Szkoły Podstawowej nr 9 z Wejherowa – dyrygent Aleksandra Janus, Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. F. Chopina w Wejherowie – dyrygent Ewa Rocławska, Zespół „Szósteczki” ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi – dyrygent Piotr Leszczyński, Zespół Wokalny „Akolada” ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi- dyrygent Ewa Szmidt, Zespół „Accolada” ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi – dyrygent Krystyna Baranowska.

Chóry oceniało jury: Piotr Bartelke, prezes Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”, Maciej Bolewski, Piotr Jankowski – przedstawiciele Wejherowa, Tomasz Wiśniewski i Weronika Korthals – przedstawiciele Redy oraz Leszek Winczewski i Beata Awsiukiewicz – przedstawiciele Rumi.

Decyzją jury I miejsce w kategorii dziecięcej i nagrodę w wysokości 1 500,00 zł zdobył Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. F. Chopina w Wejherowie. I miejsce w kategorii chóry/ zespoły dorosłe i nagrodę w wysokości 2 000,00 zł zdobył Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”. Wszystkie chóry i zespoły, które zakwalifikowały się do finału otrzymały nagrody finansowe w wysokości 500,00 zł.

W opinii uczestników, słuchaczy, a także jurorów, poziom artystyczny i organizacyjny wydarzenia muzycznego był bardzo wysoki. Jak powiedział Piotr Bartelke, prezes Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”, konkurs dostarczył jego uczestnikom satysfakcji, a widzom wrażeń artystycznych na wysokim poziomie. Był doskonałą okazją do nawiązania kontaktów między zespołami oraz do wymiany doświadczeń i promocji śpiewu chóralnego.

Nagrody zwycięzcom wręczyli Krzysztof Hildebrandt Prezydent Wejherowa, Halina Grzeszczuk Zastępca Burmistrza Redy i Piotr Wittbrodt Zastępca Burmistrza Rumi.

Kalendarz wydarzeń