Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Książki naszych marzeń


Książki naszych marzeń24.11.2015 r.


Gmina Miejska Rumia otrzymała w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 8 680 zł. Została ona przekazana niżej wymienionym szkołom.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi w kwocie 2 170 zł

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi w kwocie 2 170 zł

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rumi w kwocie 2 170 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących -  Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi w kwocie 2 170 zł

Program „Książki naszych marzeń” umożliwi zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało, muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń