Niedziela, 19 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Kurs Pomocy Publicznej i Pomocy de minimis


Kurs Pomocy Publicznej i Pomocy de minimis09.03.2017 r.


W trakcie 36 godzinnego kursu poruszone zostaną podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami pomocy publicznej, a także wskazane zostaną różnice między istniejącymi, a nowymi zasadami udzielania pomocy. Kompleksowy kurst prowadzony w wybitnie interaktywnej formie – prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia zaprasza uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z tematyką szkolenia. Całość wsparta prezentacją multimedialną i licznymi case studies. Kurs podzielony jest na trzy 2-dniowe spotkania w terminach w okresie 21.03 – 25.04.2017 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472D, budynek SIX, 12 piętro
Uczestnicy szkolenia poznają m.in.:

 • Pojęcia pomocy publicznej
 • Test pomocy publicznej
 • Dopuszczalności pomocy publicznej
 • Definicje przedsiębiorcy
 • Procedury akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej
 • Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) – możliwość wyszukania dowolnego przypadku pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w Polsce – uruchomiony w marcu 2016 r.
 • Występowania pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014
 • Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013
 • Prenotyfikacje
 • Nowy Formularz informacji do pomocy innej niż de minimis (np. pomocy regionalnej, na infrastrukturę sportową, kulturalną, rekreacyjną) – obowiązuje od 11 marca 2016 r.
 • Uproszczone procedury notyfikacji
 • Postępowanie notyfikacyjne
 • Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
 • Zwroty pomocy publicznej

Szczegółowy program całego kursu do pobrania tutaj
Profil uczestników:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej w projektach (np. pracownicy urzędów centralnych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin itd.), dysponujących środkami publicznymi na wspieranie przedsięwzięć, prowadzących działalność gospodarczą a także do osób zamierzających realizować projekty finansowane ze środków publicznych w tym także przedsiębiorcy czy osoby pracujące na co dzień z funduszami unijnymi.

Metody pracy:

Zajęcia prowadzone są różnymi metodami pracy z dużym naciskiem na metody warsztatowe, co umożliwia uczestnikowi aktywny udział w zajęciach oraz możliwość nabycia praktycznych umiejętności w oparciu o wiedzę zdobywaną podczas zajęć.

Termin i miejsce szkolenia:

I zjazd – 21-22 marca br., II zjazd – 3-4 kwietnia br., III zjazd – 24-25 kwietnia br.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 D, budynek SIX, XII piętro

Koszt szkolenia:

Dla osób zgłaszających się do 10 lutego 2017r.:

1650 zł netto (+ VAT)
Dla osób zgłaszających się po 10 lutego 2017r.:
1800 zł netto (+ VAT)

Dla płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:
3 raty po 600zł netto (w przypadku płatności na raty nie obowiązuje cena promocyjna)
Cena obejmuje profesjonalnie przeprowadzony cykl szkoleń, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat oraz przerwy kawowe i lunch.
Dla płacących za szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE>>
Prowadzący:

Michał Rutkowski – Ekspert w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW).  Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Kontakt:

Michał Zając Tel.: (58) 32 33 253, e-mail: michal.zajac@arp.gda.pl

 

Więcej podobnych informacji znajdziecie Państwo tu: www.facebook.com/agencjarozwojupomorza

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń