Piątek, 29 Maj 2020

Kwalifikacja wojskowa 2019


07.02.2019 r.

W dniach od 21 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. funkcjonować będzie w Wejherowie Powiatowa Komisja Lekarska działająca na potrzeby kwalifikacji wojskowej. Osoby z Gminy Miejskiej Rumia zobowiązane są stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wejherowie w dniach 6 marca 2019 r. – 15 marca 2019 r. (dzień dodatkowy dla kobiet 26 kwietnia 2019 r.) w budynku Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie przy ul. Dworcowej 7. Nieotrzymanie wezwania imiennego celem stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie zwalnia od obowiązku zgłoszenia się. Szczegółowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną e-mail m.nakielska@um.rumia.pl lub pod numerami telefonów (58) 679 65 69, (58) 679 65 77.


 

Kalendarz wydarzeń