Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Masz psa? Pamiętaj o swoich obowiązkach!


Masz psa? Pamiętaj o swoich obowiązkach!26.07.2018 r.

Urząd Miasta Rumi przypomina, iż osoby utrzymujące psy są zobowiązane do sprzątania odchodów po swoich pupilach z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic i trawników. Torebki na psie odchody są dostępne niemal w każdym sklepie z akcesoriami dla zwierząt. Dopuszcza się też zbieranie psich odchodów do zwykłego woreczka foliowego bądź „reklamówki”. Egzekwowaniem przestrzegania obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia, zajmuje się Straż Miejska w Rumi. Mandat karny za niesprzątanie po psach może wynieść nawet 500 zł. Gmina, chcąc stworzyć warunki do wypełnienia tego obowiązku, do tej pory na terenie miasta zamontowała ponad 100 koszy na psie odchody. Znajdują się one wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, m.in. przy ul. Dąbrowskiego, ul. Starowiejskiej, ul. Gdańskiej, ul. Towarowej, ul. Dokerów, ul. Stoczniowców, ul. Poznańskiej, ul. Filtrowej oraz w parkach miejskich. Staramy się, aby ilość koszy na psie odchody z roku na rok była coraz większa. Pojemniki te są koloru brązowego, z odpowiednim oznakowaniem na płaszczu bocznym. UWAGA! Utrzymujący psy mogą również wrzucać zebrane po swoich pupilach odchody do „zwykłych” koszy ulicznych, o ile są one umieszczone w torebce foliowej/papierowej itp.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń