Piątek, 01 lipca 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych


Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnychf21.11.2016 r.

Pobierz dokument

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) informujemy, że od 1 lipca 2013 r. miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rumia jest:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzona przez zakład zagospodarowania odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, tel. 58 672 50 00.

Kalendarz wydarzeń