Piątek, 14 Sierpień 2020

Możliwość składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP


09.10.2019 r.

Urząd Miasta Rumi informuje, że mieszkańcy mogą składać wnioski drogą elektroniczną, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (w skrócie ePUAP), która pozwala na załatwianie spraw w urzędzie przez internet, w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Dzięki wspomnianej platformie nie trzeba iść do urzędu, by osobiście złożyć papierowy wniosek, ani na pocztę, by go wysłać. Nie na ograniczeń czasowych w postaci godzin pracy urzędu, samemu można zdecydować, kiedy złoży się wniosek. Wniosku nie trzeba podpisywać ręcznie, do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie.

Kalendarz wydarzeń