Wtorek, 20 Październik 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Możliwość zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania pt. Warsztaty wyjazdowe dla kadry młodzieżowej i instruktorskiej


Możliwość zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania pt. Warsztaty wyjazdowe dla kadry młodzieżowej i instruktorskiejf15.10.2020 r.

We wtorek 13 października 2020 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Warsztaty wyjazdowe dla kadry młodzieżowej i instruktorskiej” złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Za Murami 2-10. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać więc do 22 października 2020 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl
Kalendarz wydarzeń