Niedziela, 14 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Możliwość zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego


Możliwość zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego05.04.2019 r.

W dniu 3 kwietnia 2019 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wsparcie organizacji imprezy sportowej” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” z siedzibą w Rumi ul. Batorego 29.  Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 12 kwietniaa 2019r. (liczy się data wpływu do urzędu):
1.    Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
2.    Elektronicznie na adres: urząd@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń