Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Możliwość zgłaszania uwag do oferty pt. „Wioska dobra


Możliwość zgłaszania uwag do oferty pt. „Wioska dobra07.09.2018 r.

W dniu 3 września 2018 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wioska Dobra” złożona przez Stowarzyszenie „VIDES” z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 152. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 14 września 2018 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  2. Elektronicznie na adres: urząd@um.rumia.pl lub grunholz@um.rumia.pl

Oferta znajduje się w załączniku.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń