Czwartek, 05 października 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Na przejściu przy Dziesiątce będzie jeszcze bezpieczniej


Na przejściu przy Dziesiątce będzie jeszcze bezpieczniej11.04.2023 r.


Znajdujące się przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi przejście dla pieszych ma być jeszcze bezpieczniejsze. Urzędnicy starają się o rządowe dofinansowanie, które umożliwi montaż podświetlanych znaków i monitoringu, a także wyniesienie tarczy skrzyżowania. Bez względu na to, czy uda się zdobyć dotację, miasto doświetli przejście dla pieszych.

Dokumentacja techniczna umożliwiająca doświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy Dziesiątce jest już gotowa. Urzędnicy chcą jednak wprowadzić dodatkowe elementy zwiększające bezpieczeństwo: podświetlane znaki, obsługiwany przez straż miejską monitoring oraz wyniesioną tarczę skrzyżowania. Plany te zostały ujęte we wniosku o rządowe dofinansowanie, który został złożony w ramach programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. W przypadku nieotrzymania dotacji miasto w ramach własnego budżetu zrealizuje pierwszy etap inwestycji polegający na wykonaniu doświetlenia przejścia.

W ostatnich latach w okolicy Szkoły Podstawowej nr 10 urząd miasta dokonał wyniesienia przejścia dla pieszych, dostawiono także dodatkowe znaki T-27 (ostrzegające, że przejście dla pieszych jest często uczęszczane przez dzieci), ustawiono słupki uniemożliwiające pojazdom zatrzymywanie się przy przejściu oraz oddano do użytkowania obszerny zmodernizowany parking, który znajduje się około 100 metrów od szkoły.

Przejście jest wyniesione i odpowiednio oznakowane, a zamontowane słupki uniemożliwiły postój samochodów w jego obrębie. Policja nie sygnalizuje, by w tym rejonie dochodziło do przekroczeń prędkości. Przejście można by więc uznać za relatywnie bezpieczne, jednak ze względu na to, że znajduje się przy szkole, w trosce o dzieci zostanie ono w tym roku doświetlone. Tym samym zwiększy się również bezpieczeństwo wszystkich osób, które zmierzają na cmentarz – podkreśla Ariel Sinicki, wiceburmistrz do spraw inwestycji. – Kilku mieszkańców sygnalizowało konieczność poprawy bezpieczeństwa na tym przejściu. Dziękujemy za te zgłoszenia i deklarujemy, że przeanalizujemy różne rozwiązania mogące zwiększyć bezpieczeństwo w tym rejonie – podsumowuje.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń