Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Nabór wystawców na Jarmark Kaszubski


Nabór wystawców na Jarmark Kaszubski29.03.2017 r.

            Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór wystawców na Jarmark Kaszubski organizowany w trakcie XIX Zjazdu Kaszubów w Rumi.

 Burmistrz Miasta Rumi zaprasza do udziału w naborze wystawców na Jarmarku Kaszubskim organizowanym w trakcie XIX Zjazdu Kaszubów w Rumi.

         Celem naboru jest wyłonienie wystawców, którzy zaprezentują swoje wyroby w trakcie XIX Zjazdu Kaszubów w Rumi.

          Celem Jarmarku Kaszubskiego jest promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych oraz artystycznych związanych z Regionem Kaszub/ kulturą kaszubską.

             Regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Gminy Miejskiej Rumia.

          Wyniki naboru wystawców zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Miejskiej Rumia (rumia.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi)

              Osobą do kontaktu w sprawie naboru wystawców jest: Anna Borys, Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rumi, tel. 58 679 65 01.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń