Poniedziałek, 26 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Nauka zdalna realizowana przez dzieci i młodzież z Ukrainy


Nauka zdalna realizowana przez dzieci i młodzież z Ukrainy 31.03.2022 r.

Dzieci i uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli po 24 lutego 2022 r., którzy uczą się w szkole lub przedszkolu działającym w systemie państwa ukraińskiego w formule kształcenia na odległość (nauka zdalna), nie podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiego. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę na dzieckiem lub uczniem składa w tym przedmiocie oświadczenie do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia.

Tłumaczenie/ Переклад 
Дистанційне навчання, яке здійснюють діти та молодь з України

Діти та студенти, які є громадянами України, які прибули після 24 лютого 2022 року та навчаються у школі чи дитячому садку, що діють у системі Української держави за формою дистанційного навчання (дистанційного навчання), не підлягають обов’язку однорічної дошкільної підготовки, обов'язкове шкільне навчання або обов'язкова наука в розумінні польського законодавства. Батьки чи інша особа, яка доглядає за дитиною чи учнем, подає декларацію з цього приводу до комунальної установи за місцем проживання дитини чи учня.

 

Załączniki / Вкладення
  1. Oświadczenie – nauka zdalna / Заява - дистанційне навчання
  2. Oświadczenie – rezygnacja z nauki w szkole rozpoczęcie nauki zdalnej / Заява - звільняюся зі школи, починайте дистанційне навчання

 

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń