Poniedziałek, 01 Czerwiec 2020

Nowe inwestycje – dzięki podatkom PIT


04.01.2018 r.


Do końca kwietnia mieszkańcy Rumi zobowiązani są do rozliczenia się z podatku PIT. Dzięki odprowadzeniu go w mieście, w którym na co dzień się zamieszkuje, można realnie wpłynąć na stan budżetu. 

Rozliczam się i pomagam

Dotyczy to szczególnie tych mieszkańców Rumi, którzy zameldowani są w innych gminach. Zaznaczając realne miejsce zamieszkania w stosownej rubryce na druku PIT, można pomóc miastu w zdobyciu funduszy na kolejne inwestycje.

Roczny podatek dochodowy osób fizycznych nie trafia w całości do Skarbu Państwa. W przypadku Rumi prawie 40% podatku wraca do budżetu gminy. Fundusze te pozwalają na realizację kolejnych inwestycji prospołecznych – nowych dróg, chodników, placów zabaw, obiektów sportowych oraz wielu, wielu innych.

Nic prostszego

Jak to zrobić? Przede wszystkim należy złożyć PIT do Urzędu Skarbowego w Wejherowie. Na pierwszej stronie formularza, w części B, należy wpisać aktualne miejsce zamieszkania. W tym przypadku nie ma znaczenia miejsce zameldowania, a miejsce realnego zamieszkania w Rumi.

W przypadku, w którym rozliczenie PIT zostało już wysłane, możliwa jest jego prosta modyfikacja za pomocą jednostronicowego dokumentu ZAP-3. Wystarczy go wypełnić, a następnie przesłać do Urzędu Skarbowego w Wejherowie.

Procedura jest bardzo łatwa i szybka do zrealizowania. Jej znaczenie dla rozwoju miasta jest ogromne. Dzięki tej pomocy dysponujemy dodatkowymi środkami, które przeznaczane są na przedsięwzięcia ułatwiające życie nam wszystkim. Pieniądze odprowadzone w podatku wracają do mieszkańców – mówi radna Magdalena Mrowicka.

Kalendarz wydarzeń