Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Nowy system śmieciowy – pytania i odpowiedzi


Nowy system śmieciowy – pytania i odpowiedzi02.12.2019 r.


Od 1 lutego 2020 roku na terenie Rumi będą obowiązywać nowe stawki tzw. opłaty śmieciowej. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Z czego wynika podwyżka opłaty i dlaczego nowa miesięczna stawka została oszacowana na 32 złote od osoby?

Rumia to kolejny samorząd w regionie, który zmuszony jest podnieść stawkę za wywóz śmieci, na co wpłynęło wiele niezależnych od gminy czynników. Przyczyniła się do tego m.in. rosnąca ilość odpadów, wzrost kosztów wysypiska, malejące ceny skupu plastiku i makulatury (od 2020 roku gmina będzie ponosić opłatę za odbiór plastiku), a także konieczność wydzielenia nowej frakcji – odpadów kuchennych. Szczegółowe wyliczenia są ujęte w  infografice.

2. Z czego wynika pojawienie się nowej frakcji odpadów i czy konieczny jest zakup kolejnych pojemników?

Decyzją Ministerstwa Środowiska wszystkie samorządy w Polsce zostały zobligowane do wydzielenia kolejnej kategorii śmieci, a pojemniki oraz worki na te odpady będzie zapewniać mieszkańcom gmina.

3. Czy segregacja odpadów jest konieczna?

Od przyszłego roku, zgodnie z ustawą przyjętą przez sejm, będzie obowiązywać tylko jedna stawka, a wszyscy mieszkańcy będą zobligowani do segregacji odpadów. Jeśli odpady nie będą segregowane, gmina zgodnie z ustawą będzie musiała nałożyć karną stawkę – 100 złotych miesięcznie od osoby. W przypadku budynków wielolokalowych, zgodnie z przepisami prawa, nieprzestrzeganie segregacji rodzi odpowiedzialność zbiorową.

4. Czy wywozem śmieci musi zajmować się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi?

Miasto ogłosiło przetarg i gdyby został on rozstrzygnięty, wygrałby go PUK. Wybrany więc został korzystniejszy model współpracy, tzw. in-house. Dzięki temu maksymalny zarobek PUK-u ustalony jest na poziomie 2%, czyli tzw. rozsądnego zysku. Co roku zewnętrzna firma dokonuje audytu, którego celem jest sprawdzenie kosztów obsługi systemu. Jeśli by się okazało, że gmina zapłaciła za dużo, to spółka musiałaby dokonać zwrotu pieniędzy. Natomiast, jeśli spółka odnotowałaby stratę, gmina musiałaby jej dopłacić.

5. Czy śmieci muszą być wywożone do Eko Doliny w Łężycach?

Nie muszą, jest to podyktowane względami ekonomicznymi. Najbliższym konkurencyjnym zakładem utylizacji odpadów jest wysypisko w Szadółkach. Jest ono oddalone od Rumi nie o 7 kilometrów (jak w przypadku Łężyc), ale o 35 kilometrów. Sama zmiana lokalizacji miałaby więc ogromny wpływ na koszty i czas realizacji usług. Warto podkreślić, że obowiązujące w Szadółkach stawki są zbliżone do tych w Łężycach.

6. Czy miasto może zarabiać na wywozie śmieci?

Miasto, zgodnie z prawem, nie może pobierać ani mniej, ani więcej pieniędzy niż jest potrzebne na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a maksymalny zarobek PUK-u jest ograniczony do 2%.

7. Czy mieszkańcy mogą wywozić śmieci na własną rękę bądź indywidualnie zawierać umowy z odpowiednim podmiotem?

Zgodnie z prawem nie ma takiej możliwości. Każdy mieszkaniec składa deklarację, w której podaje liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, a gmina organizuje wywóz odpadów. Należy również pamiętać, że odbierana jest każda ilość śmieci, dlatego ich samodzielny wywóz czy utylizacja są pozbawione sensu.

8. Czy opłata śmieciowa może być naliczana według powierzchni zamieszkiwanego lokalu bądź zużycia wody?

Do połowy 2020 roku będzie prowadzona analiza mająca wykazać, jaki system naliczania opłat jest najbardziej korzystny i sprawiedliwy dla mieszkańców Rumi. Pod uwagę brane jest również wspomniane naliczanie opłaty od metra sześciennego zużytej wody, ponieważ jest to metoda niepozwalająca na unikanie tzw. opłaty śmieciowej – nawet osobom przebywającym tymczasowo na terenie miasta. Ze względu na specyfikę Rumi, czyli gęstą zabudowę jednorodzinną, naliczanie opłaty w oparciu o powierzchnię mieszkalną byłoby niesprawiedliwe. Wiele starych domów o łącznej powierzchni przekraczającej 150 m² zamieszkuje jedna bądź dwie osoby – dla tych mieszkańców byłyby to znacznie zawyżone opłaty.

9. Czy przewidziane są jakieś ulgi przy naliczaniu opłaty za odbiór i wywóz śmieci?

Właściciele nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, którzy kompostują bioodpady, mogą liczyć na zwolnienie z części miesięcznej opłaty. Chcąc skorzystać z ulgi, należy poinformować o tym gminę, wypełniając deklarację.

10. Czy jest szansa na obniżenie stawek tzw. opłaty śmieciowej?

Tak, mogłaby się do tego przyczynić m.in. sumienna segregacja odpadów przez mieszkańców oraz zmiana sposobu naliczania opłat. Według wstępnych szacunków miesięczna stawka mogłaby wówczas zostać obniżona o około 5 złotych od osoby.

11. Kto zaopatruje mieszkańców w pojemniki na odpady bio kuchenne i worki na odpady zbierane selektywnie?

Pojemniki na odpady biokuchenne oraz woreczki do pośredniego gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, a także worki do selektywnej zbiórki odpadów, zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości na koszt gminy przez firmę wywozową (osoby kompostujące bioodpady kuchenne i zielone nie otrzymają ani pojemników na tę frakcję, ani dedykowanych worków – cała wygenerowana biomasa powinna być kompostowana). Worki na odpady zielone oraz na popiół właściciele nieruchomości mogą odebrać nieodpłatnie w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (PUK) w Rumi przy ul. Dębogórskiej 148.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń