Piątek, 05 Czerwiec 2020

Odłowy zwierząt na terenie gminy Rumia


06.12.2017 r.

Urząd Miasta Rumi informuje, iż na podstawie zawartej umowy pomiędzy gminą a Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS z siedzibą w Bojanie na terenie gminy Rumia przeprowadzane są odłowy bezdomnych zwierząt z wyłączeniem zwierząt gospodarskich.

Odłowy odbywają się wyłącznie na zgłoszenie pracowników Urzędu Miasta Rumi, funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rumi w godzinach pracy w/w instytucji oraz Policji po godzinach pracy tut. Urzędu i Straży Miejskiej w Rumi.

Bezdomne psy są przekazywane  do Schroniska dla zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni przy ul.  Małokackiej, natomiast bezdomne koty do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce Dąbrówka Młyn 30, Luzino.

Kalendarz wydarzeń