Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Odłowy zwierząt na terenie gminy Rumia


Odłowy zwierząt na terenie gminy Rumia06.12.2017 r.

Urząd Miasta Rumi informuje, iż na podstawie zawartej umowy pomiędzy gminą a Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS z siedzibą w Bojanie na terenie gminy Rumia przeprowadzane są odłowy bezdomnych zwierząt z wyłączeniem zwierząt gospodarskich.

Odłowy odbywają się wyłącznie na zgłoszenie pracowników Urzędu Miasta Rumi, funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rumi w godzinach pracy w/w instytucji oraz Policji po godzinach pracy tut. Urzędu i Straży Miejskiej w Rumi.

Bezdomne psy są przekazywane  do Schroniska dla zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni przy ul.  Małokackiej, natomiast bezdomne koty do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce Dąbrówka Młyn 30, Luzino.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń