Niedziela, 19 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Odpady komunalne – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (część II)


Odpady komunalne – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (część II)01.09.2021 r.


Od stycznia 2020 roku w Rumi obowiązuje nowy system śmieciowy. Zmienił się wówczas wzór deklaracji, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ulgi. Pojawiła się też nowa frakcja odpadów (bio-kuchenne). Pomimo upływu czasu niektóre kwestie dotyczące odpadów komunalnych wciąż są niejasne dla części mieszkańców. W poniższym zestawieniu przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Gdzie mogę sprawdzić, jakie zasady odbioru i wywozu śmieci obowiązują w Rumi?

Zasady dotyczące odbioru i wywozu śmieci można znaleźć w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, przyjętym przez radę miejską uchwałą nr XIII\183/2019 Rady Miejskiej Rumi z 30 października 2019 r. oraz w uchwale nr XIII/184/2019 Rady Miejskiej Rumi z 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czy mogę otrzymać fakturę za wywóz odpadów komunalnych?

Nie, należność za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega opodatkowaniu VAT. Opłatę należy wnosić bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy, którego numer otrzymuje właściciel nieruchomości po złożeniu w urzędzie deklaracji. Należność uiszczana jest z dołu, do 15. dnia miesiąca.

Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC), wówczas należy ją zdjąć. Zdjętą folię PVC należy wrzucić do odpadów zmieszanych.

Czy zużyte opakowania należy myć przed wyrzuceniem?

Nie ma obowiązku mycia opakowań. Opakowania należy jednak opróżniać. Nie należy wyrzucać do śmieci np. częściowo zapełnionego słoika z dżemem.

Co należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane?

Do takiego pojemnika należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne.

Do takiego pojemnika nie należy wrzucać: odpadów niebezpiecznych (np. baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin, substancji toksyczne, żrących, wybuchowych itp.); elektrośmieci; odpadów gabarytowych; odpadów remontowo-budowlanych.

Co należy wrzucać do pojemnika na papier?

Do takiego pojemnika należy wrzucać: opakowania z papieru lub tektury; gazety i czasopisma; katalogi; prospekty; foldery; papier szkolny i biurowy; książki i zeszyty; torebki i worki papierowe; papier pakowy.

Do takiego pojemnika nie należy wrzucać: papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego; papieru powlekanego folią; kalki; kartonów po mleku i napojach; pieluch jednorazowych; podpasek i innych materiałów higienicznych; worków po nawozach, cemencie i pozostałych materiałach budowlanych; tapet.

Co należy wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne?

Do takiego pojemnika należy wrzucać: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach; nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych); opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach (np. proszkach, płynach do mycia naczyń, szamponach itp.); plastikowe opakowania po produktach spożywczych; plastikowe reklamówki i worki; plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach; aluminiowe puszki po napojach i sokach; stalowe puszki po żywności (np. konserwach owocowych, warzywnych i mięsnych); metalowe kapsle; zakrętki słoików; folię aluminiową; kartoniki po mleku i napojach (wielomateriałowe odpady opakowaniowe).

Do takiego pojemnika nie należy wrzucać: strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych; odpadów budowlanych i rozbiórkowych; nieopróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach i olejach; zużytych baterii i akumulatorów; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; styropianu budowlanego.

Co należy wrzucać do pojemnika na opakowania szklane?

Do takiego pojemnika należy wrzucać: szklane butelki i słoiki po napojach oraz żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach (bez zakrętek).

Do takiego pojemnika nie należy wrzucać: szkła stołowego i żaroodpornego; ceramiki; doniczek; fajansu i porcelany; zniczy z zawartością wosku; żarówek i świetlówek; szkła kryształowego; reflektorów; nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach i rozpuszczalnikach; termometrów i strzykawek; monitorów i lamp telewizyjnych; szyb okiennych i zbrojonych; szyb samochodowych; luster i witraży.

Co należy wrzucać do pojemnika lub worków na odpady zielone?

Do takiego pojemnika lub worków należy wrzucać: skoszoną trawę; liście i resztki kwiatów ciętych oraz doniczkowych; gałęzie krzewów i drzew; drzewka świąteczne w okresie poświątecznym.

Do takiego pojemnika lub worków nie należy wrzucać: odpadów kuchennych, kamieni oraz darni.

Co należy wrzucać do pojemnika na odpady bio-kuchenne?

Do takiego pojemnika należy wrzucać: resztki pochodzenia roślinnego; warzywa; owoce; przetwory mączne (pizza, makaron, pierogi); przeterminowane słodycze; pieczywo; skorupki jaj; fusy po kawie i herbacie.

Do takiego pojemnika nie należy wrzucać: kości zwierząt; mięsa i padliny; oleju jadalnego; leków; liści; trawy; wędlin; ryb; nabiału i jego przetworów; trocin; żwirku z kuwet; drewna; płyt wiórowych; odchodów zwierzęcych.

Czy do brązowego pojemnika na odpady bio-kuchenne można wrzucać śmieci luzem?

Jeśli właściciel nieruchomości (w przypadku zabudowy jednorodzinnej) bądź zarządca (w przypadku zabudowy wielorodzinnej) złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to powinien otrzymać od firmy wywozowej roczny pakiet worków, w tym kompostowalne do pośredniego gromadzenia odpadów bio-kuchennych. W przypadku wyczerpania takich worków odpady można wyrzucać bezpośrednio do kubła. Można również korzystać z dokupionych (gdziekolwiek) kompostowalnych worków, zachowując podobną pojemność i kolorystykę do tych otrzymanych od firmy wywozowej.

Co zrobić z elektrośmieciami, np. niedziałającą lodówką, pralką czy telewizorem? (wielkogabarytowy sprzęt RTV i AGD)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi grupę odpadów niebezpiecznych, dlatego nie można go wyrzucać do pojemników na śmieci zmieszane. Na terenie Rumi zakazane jest także pozostawianie tego typu odpadów na wystawkach. Mieszkaniec, który chce się pozbyć wielkogabarytowego sprzętu RTV i AGD, powinien we własnym zakresie:

  1. Oddać zużyty sprzęt w momencie zakupu nowego odpowiednika, na zasadzie jeden za jeden (chęć oddania starego sprzętu należy zgłosić sprzedawcy w momencie zakupu, także w formularzu online);
  2. W przypadku, gdy naprawa sprzętu okaże się nieopłacalna zostawić go bezpłatnie w punkcie serwisowym;
  3. Oddać zużyty sprzęt do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (tzw. PZON-u) zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Dębogórskiej 148 (punkt czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-20:00) lub podczas organizowanej raz w roku objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, tzw. OZON-u (na stronie kzg.pl w zakładce Gospodarka odpadami);
  4. W przypadku braku możliwości transportu zgłosić zużyty sprzęt o wadze pojedynczej sztuki nie mniejszej niż 20 kg i nie cięższej niż 60 kg do odbioru bezpośrednio z domu bądź mieszkania pod numerem telefonu: 58 624 66 11 lub 609 045 410. UWAGA – odbierany jest tylko sprzęt kompletny, opróżniony i wymontowany z zabudowy.

Małogabarytowy sprzęt RTV i AGD (żaden wymiar nie przekracza 25 cm) można zostawiać także w punktach sprzedaży detalicznej.

Co zrobić z odpadami wygenerowany podczas remontu?

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rocznie przyjmowanych jest maksymalnie 200 kilogramów takich pozostałości od każdego lokalu. Mieszkaniec zobowiązany jest jednak dostarczyć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na własny koszt.

Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia, np. z zepsutymi wózkami dziecięcymi?

Takie przedmioty należy traktować jak odpady wielkogabarytowe. Mniejsze śmieci tego typu (np. zepsute zabawki) można wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, o ile nie są wykonane z kilku trwale połączonych surowców. W obu przypadkach odpad zostanie mechanicznie rozdrobniony w sortowni.

Jak pozbyć się dużego lustra? Co to jest za odpad?

Duże lustro kwalifikujemy do odpadów wielkogabarytowych. Można je pozostawić do odbioru w terminach zgodnych z harmonogramem lub samodzielnie dostarczyć do PSZOK-u.

Co robić ze starymi częściami samochodowymi, np. zderzakiem czy chłodnicą?

Części samochodowe nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są również przyjmowane w PSZOK-u. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zorganizowania odbioru takich odpadów we własnym zakresie, korzystając z usług odpowiednich podmiotów.

Jak pozbyć się opon z samochodu osobowego?

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pozostawić do odbioru 4 opony rocznie na lokal mieszkalny. Ich odbiór nastąpi zgodnie z harmonogramem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń