Wtorek, 11 Sierpień 2020

Ogłasza się konkurs na zawarcie partnerstwa do projektu „Pociąg do edukacji”


05.03.2019 r.

Ogłasza się konkurs na zawarcie partnerstwa do projektu „Pociąg do edukacji, planowanego do realizacji w trybie konkursowym w ramach Poddziałania: 3.2.1 Jakość edukacji Ogólnej; Oś Priorytetowa 3 „Edukacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Kalendarz wydarzeń