Poniedziałek, 14 Czerwiec 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Ogłasza się konkurs na zawarcie partnerstwa do projektu „Pociąg do edukacji”


Ogłasza się konkurs na zawarcie partnerstwa do projektu „Pociąg do edukacji”f05.03.2019 r.

Ogłasza się konkurs na zawarcie partnerstwa do projektu „Pociąg do edukacji, planowanego do realizacji w trybie konkursowym w ramach Poddziałania: 3.2.1 Jakość edukacji Ogólnej; Oś Priorytetowa 3 „Edukacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Kalendarz wydarzeń