Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłasza się konkurs na zawarcie partnerstwa do projektu „Pociąg do edukacji”


Ogłasza się konkurs na zawarcie partnerstwa do projektu „Pociąg do edukacji”05.03.2019 r.

Ogłasza się konkurs na zawarcie partnerstwa do projektu „Pociąg do edukacji, planowanego do realizacji w trybie konkursowym w ramach Poddziałania: 3.2.1 Jakość edukacji Ogólnej; Oś Priorytetowa 3 „Edukacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń