Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie Burmistrza


Ogłoszenie Burmistrza28.06.2017 r.

OGŁOSZENIE Burmistrza   Miasta   Rumi Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 1228/270/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Włókienniczej, oznaczoną jako działka nr 378/30 o pow. 74 m2, obręb 19, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Rumia, dnia 28.06.2017 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń