Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie Burmistrza


Ogłoszenie Burmistrza07.03.2017 r.

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi Nr 1043/85/2017 i Nr 1044/86/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku i Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 1053/95/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszone zostały wykazy obejmujące: 1/ nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Miłosza, oznaczoną jako działka nr 553/3 o pow. 1091 m2, obręb 18, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 2/  nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Dąbrowskiego, oznaczoną jako działka nr 207/3 o pow. 68 m2, obręb 17, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 3/ nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Włókienniczej, oznaczoną jako działka nr 378/1 o pow. 263 m2, obręb 19, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.              

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń