Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie Burmistrza


Ogłoszenie Burmistrza21.06.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 1218/260/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Jeziornej, oznaczona jako działka nr 23/6 o pow.15560 m2, obręb 2, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

     

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń