Niedziela, 19 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie Burmistrza


Ogłoszenie Burmistrza14.06.2017 r.

OGŁOSZENIE Burmistrza   Miasta   Rumi Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 1215/257/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Władysława IV, składającą się z działek nr nr 12, 14/9 i 27/1 o łącznej pow. 662 m2, obręb 12, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Rumia, dnia 13.06.2017 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń