Niedziela, 26 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie Burmistrza dot. wywieszenia wykazu obejmującego nieruchomość poł. przy ul. Mieszka I oznaczoną jako działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu


Ogłoszenie Burmistrza dot. wywieszenia wykazu obejmującego nieruchomość poł. przy ul. Mieszka I oznaczoną jako działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetarguf01.02.2017 r.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 994/36/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Mieszka I, oznaczoną jako działka nr 221 o pow. 703 m2, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Rumia, dnia 31.01.2017 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń

Ogłoszenie Burmistrza dot. wywieszenia wykazu obejmującego nieruchomość poł. przy ul. Mieszka I oznaczoną jako działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu


Ogłoszenie Burmistrza dot. wywieszenia wykazu obejmującego nieruchomość poł. przy ul. Mieszka I oznaczoną jako działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetarguf01.02.2017 r.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 994/36/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Mieszka I, oznaczoną jako działka nr 221 o pow. 703 m2, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Rumia, dnia 31.01.2017 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń

Ogłoszenie Burmistrza dot. wywieszenia wykazu obejmującego nieruchomość poł. przy ul. Mieszka I oznaczoną jako działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu


Ogłoszenie Burmistrza dot. wywieszenia wykazu obejmującego nieruchomość poł. przy ul. Mieszka I oznaczoną jako działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetarguf01.02.2017 r.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 994/36/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Mieszka I, oznaczoną jako działka nr 221 o pow. 703 m2, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Rumia, dnia 31.01.2017 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń