Poniedziałek, 27 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. wywieszenia wykazów obejmujących lokale przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. wywieszenia wykazów obejmujących lokale przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.f09.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi Nr 970/12/2017 i Nr 971/13/2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszone zostały wykazy obejmujące lokale mieszkalne, położone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. Rumia, dnia 09.01.2017 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń