Poniedziałek, 27 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. wywieszenia wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym


Ogłoszenie Burmistrza Miasta dot. wywieszenia wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowymf30.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza   Miasta   Rumi

  Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 993/35/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym,  wraz z przeniesieniem odrębnej własności budynków i urządzeń na niej posadowionych, na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Rumi.   Rumia, dnia 20.01.2017 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń