Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie burmistrza miasta Rumi


Ogłoszenie burmistrza miasta Rumi24.01.2019 r.


Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nr IV stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 86/40/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 stycznia 2019 roku obejmujący nieruchomość składającą się z działki nr 18/1 o pow. 556 m², położonej w Rumi przy ul. Tysiąclecia, działki nr 536/8 o pow. 601 m², położonej w Rumi przy ul. Żwirki i Wigury oraz działki nr 86 o pow. 5120m², położonej w Rumi przy ul. Żwirki i Wigury, o łącznej pow. 6.277 m2, obr. 11, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Rumia, 24.01.2019 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń