Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie burmistrza miasta Rumi


Ogłoszenie burmistrza miasta Rumi24.01.2019 r.


Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nr IV stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 86/40/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 stycznia 2019 roku obejmujący nieruchomość składającą się z działki nr 18/1 o pow. 556 m², położonej w Rumi przy ul. Tysiąclecia, działki nr 536/8 o pow. 601 m², położonej w Rumi przy ul. Żwirki i Wigury oraz działki nr 86 o pow. 5120m², położonej w Rumi przy ul. Żwirki i Wigury, o łącznej pow. 6.277 m2, obr. 11, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Rumia, 24.01.2019 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń