Środa, 17 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazów obejmujących nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia


Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazów obejmujących nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia27.10.2016 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza   Miasta   Rumi

    Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 875/421/2016 z dnia 19 października 2016 r. i Nr 883/429/2016 z dnia 24 października 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszone zostały wykazy obejmujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia: 1) nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Gdyńskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, 2) nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Parkowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.   Rumia, dnia 26.10.2016 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń

Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazów obejmujących nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia


Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazów obejmujących nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia27.10.2016 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza   Miasta   Rumi

    Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 875/421/2016 z dnia 19 października 2016 r. i Nr 883/429/2016 z dnia 24 października 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszone zostały wykazy obejmujące nieruchomości, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia: 1) nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Gdyńskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, 2) nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Parkowej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.   Rumia, dnia 26.10.2016 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń